Právní služby

Naše společnost zajišťuje našim klientům, kterými jsou jak fyzické, tak právnické osoby (společnosti, společenství vlastníků jednotek atd.), komplexní právní poradenství v těchto oblastech práva:

  • občanské právo
  • obchodní právo
  • vymáhání pohledávek
  • společnosti, zakládání, změny, družstva
  • nemovitosti
  • byty, bytové právo, nájem

Fyzickým osobám poskytujeme právní služby při řešení různých standardních či méně standardních právních problémů, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pak poskytujeme právní služby ve věcech souvisejících s jejich podnikatelskou činností. Při poskytování právních služeb postupujeme v součinnosti s renomovanými advokátními kancelářemi, které máme jak z vlastní zkušenosti tak ze zkušenostmi našich klientů prověřeny.

Naše společnost důsledně zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s poskytováním právních služeb dozvíme.

Každý případ je individuální, stejně tak i požadavky klienta. Nabízíme osobní přístup s důrazem na specifické aspekty každého jednotlivého případu. Spolupráce probíhá v souladu s požadavky klienta, a to formou osobního jednání nebo pomocí prostředků dálkové komunikace (elektronicky, telefonicky, faxem). Právní služby poskytujeme jak v místě svého sídla, tak i v místě sídla klienta. Samozřejmostí je flexibilita a to dle časových možností klienta. Klient je v průběhu spolupráce informován o vývoji případu, veškeré právní kroky jsou s ním konzultovány. V rámci své činnosti spolupracujeme převážně s renomovanými advokáty.