Pojištění podnikatelů

Je široký pojem a zahrnuje problematiku, se kterou se podnikatelé při své činnosti musí každodenně potýkat. Vedle obchodních rozhodnutí se musí podnikatelé starat o svůj již vytvořený majetek a chránit jeho hodnotu. Díky složitosti obchodních procesů, rozmarům přírody, nepozornosti, souhře nepředvídatelných okolností nebo špatných úmyslů druhých je podnikatelský majetek vystaven řadě rizik, kterým se navzdory všem opatřením nemůžeme vyhnout. Proto jsme pro Vás připravili řadu pojištění, kterými podnikatelé budou moci účinně ochránit svůj majetek a obchodní zájmy, a tak alespoň část svého břemene přenést na pojišťovnu, která svou odborností a pevným finančním zázemím zajistí jeho skutečnou ochranu pro Vaše podnikání.

Pojištění vozidel

 • Povinné ručení
 • Havarijní pojištění
 • Úrazové pojištění
 • Asistenční služby
 • Právní ochrana
 • Pojištění skel
 • GAP
 • Pojištění záruk
 • Flotilové pojištění

Pojištění majetku

 • Pojištění nemovitosti
 • Pojištění vybavení a zásob
 • Pojištění peněz a cenin
 • Pojištění strojů a elektroniky
 • Pojištění staveb (stavebně –montážní)
 • Pojištění zboží při přepravě
 • Přerušení provozu

Pojištění odpovědnosti

 • Pojištění obecné odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti za výrobek a špatně odvedenou práci
 • Pojištění odpovědnosti za škody manažerů, ředitelů
 • Pojištění profesní odpovědnosti
 • Pojištění odpovědnosti dopravce
 • Speciální druhy pojištění odpovědnosti

Finanční pojištění

 • Pojištění finanční způsobilosti dopravce
 • Pojištění pohledávek
 • Pojištění finančních záruk
 • Pojištění stažení výrobku z trhu
 • Pojištění zpronevěry
 • Pojištění únosu a vydírání
 • Pojištění právní ochrany

Zemědělská pojištění

 • Pojištění plodin
 • Pojištění hospodářských zvířat
 • Pojištění lesů
 • Pojištění zemědělských a lesních strojů
 • Pojištění koní

Pojištění zaměstnanců

 • Životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele
 • Penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • Skupinové úrazové pojištění
 • Skupinové zdravotní pojištění
 • Cestovní pojištění zaměstnanců
 • Skupinové pojištění zaměstnanců