Pojištění odpovědnosti

Ať jste občan, zaměstnanec či podnikatel, může ve Vašem životě nebo profesi nastat řada situací, kdy někomu jinému můžete svojí nepozorností, či nedbalostí způsobit škodu. Škoda jinému však může vzniknout i bez Vaší přímé účasti a přesto Vám vzniká odpovědnost takovou škodu uhradit. Prasklá hadice od pračky, spadlá taška z Vaší střechy nebo Váš pes pod koly auta nebo nabourané referenční vozidlo, mohou být příčinou vzniku škody ve stovkách tisíc i milionech korun.

  • Odpovědnost z občanského života
  • Odpovědnost z nemovitosti a majetku
  • Odpovědnost vůči zaměstnavateli
  • Odpovědnost z provozu plavidla
  • Odpovědnost z vlastnictví a chovu zvířat
  • Odpovědnost statutárních orgánů
  • Profesní odpovědnosti
  • Ostatní (dle individuálních potřeb klienta)