Cestovní pojištění

Cestovní pojištění se pro většinu z nás stalo již automatickou součástí každé dovolené nebo delší zahraniční cesty. Stále však podceňujeme potřebu cestovního pojištění při kratších cestách do blízkých zemí (např. na Slovensko), kde se však již platí i za zásah horské služby.

Cestovní pojištění je obvykle složeno z několika různých pojistných produktů. Zdaleka ne všechny pojistky jsou však stejné a nelze je posuzovat jen podle ceny. U základního krytí pojištění léčebných výloh by si měli dát velký pozor ti, kdo trpí již před cestou nějakou chorobou. V určitých případech by mohla pojišťovna dokonce plnění odmítnout. Stejné je to při aktivní sportovní činnosti a provozování adrenalinových sportů či zábav.  Rozdíly bývají také v asistenčních službách, pojištění odpovědnosti, zavazadel atd.

  •  Léčebné výlohy (základní pojištění, ošetření při úrazu, převoz zpět do ČR)
  •  Asistenční služby
  •  Úrazové pojištění (trvalé následky, smrt úrazem, denní odškodné za úraz)
  •  Pojištění zavazadel
  •  Pojištění odpovědnosti (při škodě způsobenou na majetku či na zdraví)

V pojištění musí být zahrnuty také sporty jako zimní nebo letní, v případě, že budete nějaké provozovat. Proto by měl každý brát zřetel na kvalitu pojištění, vybírat pečlivě a zvažovat pojistné částky vzhledem k možným rizikům.