Investice

Obecně je to část prostředků, kterou vkládáme někam za účelem vytvoření zisku. Investice se chápe jako vložení peněz do dlouhodobých statků, které nepřináší zisk okamžitě. Účelem je získání budoucího užitku. Do čeho investovat, s jakým předpokládaným výnosem a také investiční horizont, s Vámi osobně prokonzultujeme dle Vašich požadavků a potřeb. Spektrum investic je velmi široké a je nutné jednotlivé požadavky a rizika projednat na základě potřeby klienta.